Változnak a pénztárgépszabályok!

Masszőr egyéni vállalkozó eddigi vendégeinek nyugtát állított ki, 2016. 09. 30-ától havi adatszolgáltatást jelentene, úgy, hogy vendégeinek számlát állít ki. Azt kérdezte: a PTGSZLAB nyomtatványt be kell küldeni mint bejelentkezést, vagy elegendő a havi adatszolgáltatás teljesítése a PTGSZLAH nyomtatványon? Ha bejelentés is van, mit kell jelölni a PTGSZLABerre nyomtatványon? Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.

A 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet 1. számú melléklete sorolja fel azon tevékenységeket, amelyek folytatása esetén a vállalkozó csak online pénztárgép használatával tehet eleget nyugtaadási kötelezettségének, feltéve, hogy ennek feltételei egyébként az áfatörvény alapján fennállnak. A pénztárrendelet tevékenységenként határozza meg, hogy – az áfatörvény 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában – nyugtaadási kötelezettségüknek kik azok, akik kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget. Ezek közt szerepel szeptember 30-ától a TEÁOR 9604 – Fizikai közérzetet javító szolgáltatás. Ebbe a szakágazatba tartozik: a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó- és karcsúsítószalonok, masszázsszalonok stb. tevékenysége. Tehát, ha a vendégei részére egy adott standard helyen masszázs tevékenységet végez, akkor az előző szabályok szerint felmerül a pénztárgépes nyugtaadási kötelezettség – emlékeztetett válaszában a szabályok változására Szolnoki Béla.
Az előzőeken túl a kérdező figyelmébe ajánlotta az adóhatóság által „Ki kötelezett pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettséget” címmel, 2013. április 26-án közzétett tájékoztatóját, amely részletes, példákkal is illusztrált eligazítást ad a kötelezettség helyes értelmezéséhez és alkalmazásához. Szakértőnk megjegyezte: annak ellenére, hogy az ott hivatkozott jogszabály már nem hatályos, a jelenleg hatályos jogszabály is (48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. melléklete) hasonlóan határozza meg a kötelezetti kört.

A rendelet 1. számú mellékletének 1/b. pontjában felsorolt tevékenységek körében az adóalanynak a felsorolásban szereplő tevékenységei tekintetében az üzletben, mozgóboltban folytatott tevékenységeit illetően áll fenn a pénztárgéppel történő nyugtaadás kötelezettsége.

Fontos, hogy a rendelet 1. melléklet 1/b. pontja szerinti felsorolásában szereplő, de nem kereskedelmi, hanem szolgáltatási tevékenységek esetében is fennáll a gépi nyugtaadási kötelezettség, amennyiben azok nyújtása üzletben történik (függetlenül attól, hogy a kereskedelmi törvény üzletre vonatkozó definíciója a szolgáltatási tevékenységet nem, csak a kereskedelmi tevékenységet említi). Ugyanakkor, ha a konkrét szolgáltatásra az igénybevevők otthonában kerül sor, akkor az előzőek már nem teljesülnek, azaz a pénztárgépes nyugtaadási kötelem sem áll fenn, hiszen nincs szó üzletről, mozgóboltról. Ilyenkor viszont, ha számlát állítanak ki, akkor azt nem a pénztárgépes nyugta helyett teszik, így az ezen tényállás mellett kiállított számlára sem terjed ki a hivatkozott adatszolgáltatási kötelezettség. Ilyen esetekben még a kézi kiállítási nyugta fordulhat elő, amire szintén nem vonatkozik az adatszolgáltatás. Tehát, ha a masszőr a vendégei otthonában nyújtja a szolgáltatást, akkor nincs pénztárgépes nyugtaadási kötelezettsége és adatszolgáltatási kötelme sem.

Ettől eltér az eset, amikor az egyéni vállalkozó a telephelyén, vagy egy standard helyén (például masszázsszalon) fogadja a vendégeit, hiszen ilyenkor a készpénzes fizetésnél az előzőek tükrében pénztárgépes nyugtát kellene adni, kivéve, ha a vendég kimondottan számlát kér. Ha a nyugta helyett is minden esetben számlát állít ki kizárólagosan a vállalkozó, akkor PTGSZLAB nyomtatványt a rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységének megkezdését követő 5 napon be kell küldenie az adóhatóság felé, amelyen bejelenti az adott üzlet nevét, címét, valamint a pénzátvételi hely jellegét (állandó, mozgó, változó).

A havi adatszolgáltatás teljesítésére a PTGSZLAH adatlap szolgál. Ezt az tölti ki, aki – a rendelet 1. § (1) bekezdése alapján – pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki a nyugtakibocsátási kötelezettségét az áfatörvény 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint számla kibocsátásával teljesíti. Ennek kitöltése előtt érdemes áttanulmányozni a „Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz” kiadványt.

Forrás: adozona.hu

A hozzászólások lezárva.