Jön az adózók minősítése!

Hamarosan kiosztja az adózók első bizonyítványát a NAV. Attól függően, hogy megbízható vagy kockázatos adózónak minősülnek, különleges elbánásra, jutalomra vagy büntetésre számíthatnak.

Április elején megkezdődött az adózók minősítése. A minősítésre vonatkozó rendelkezéseket az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazza. A jogszabály szerint az adóhatóság cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti. Az adózók első alkalommal történő minősítését tehát 2016. április 30-áig kell az adóhatóságnak elvégezni. Az adózók két kategóriába kerülhetnek, megbízható, vagy kockázatos minősítést kaphatnak. Lesznek olyan adózók, akik egyik kategóriába sem tartoznak, rájuk továbbra is az általános szabályok vonatkoznak majd. Az adózók a minősítést követő hónap első napjától, azaz első ízben 2016. május 1-jétől élvezhetik az előnyeit, vagy viselhetik a hátrányait a minősítésnek, attól függően, hogy hova sorolták őket. 

A minősítés nem nyilvános, eredményéről az adóhatóság elektronikus úton küld értesítést. Az adózó emellett saját maga is lekérdezheti majd a minősítés eredményét az ügyfélkapun keresztül, de ez a szolgáltatás csak 2016 második negyedévet követően válik elérhetővé.

A minősítést az adóhatóság minden negyedévet követően elvégzi majd, de értesítést nem küld minden alkalommal, csak akkor, ha a minősítésben változás állt be. Az adózóknak érdemes lesz kihasználni az ügyfélkapun a lekérdezési lehetőséget és figyelemmel kísérni a minősítésüket. Ha ugyanis az adózó nem ért egyet a minősítéssel, vagy hiányolja a minősítését, akkor a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított 6 hónapon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz. Fontos, hogy a rendelkezésre álló határidőn belül meg kell tenni a kifogást, ugyanis annak elmulasztása esetén igazolási kérelem nem nyújtható be. Ha az adóhatóság a kifogást megalapozottnak találja, akkor annak megfelelően módosítja az adózó minősítését és erről az adózót elektronikus úton értesíti. Ha pedig a kifogás elutasításra kerül, akkor arról az adóhatóság határozatban rendelkezik majd.

Társaságunk az előzetes minősítésben vagy a kifogás elkészítésében vállalja a megbízóink képviseletét, tanácsadást!

Horváth György ügyvezető 30/902-3063            
hkonyv@hkonyv.hu
www.konyveloveszprem.hu
www.szekhelyszolgaltato.eu

logo

A hozzászólások lezárva.