Egyszerűsített foglalkoztatás fontos Kúria-döntés

Egyszerűsített foglalkoztatás fontos Kúria-döntés 

A munkáltató alkalmi munkavállalókat foglalkoztatott a megállapodás szerinti esetenkénti napi 10 óra tartamú munkaidőben, akként, hogy rendkívüli munkavégzésért díjazást nem fizetett, nem alkalmazta az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény (efo-törvény) melléklete szerinti munkaszerződés-mintát, és munkaidő-nyilvántartást sem vezetett. A munkavédelmi hatóság, majd valamennyi jogorvoslati lehetőség kimerítését követően a Kúria is megállapította, hogy a munkaadó eljárása jogszabálysértő volt. Nézzük meg az ügy tanulságait.

A munkáltató abban állapodott meg két munkavállalóval, hogy naponta 10 órát dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatás keretében takarító, illetve asszisztens munkakörben. Előbbi dolgozót 14, utóbbit 8 alkalommal foglalkoztatta. A felek a munkaszerződésben rögzítették a napi 10 órás munkaidőt, illetve az adott napra fizetendő munkabér összegét.

A munkavédelmi hatóság a lefolytatott ellenőrzés eredményeként megállapította, hogy a fenti két munkavállaló foglalkoztatása jogsértő volt. A munkáltató a munkavállalóknak ugyanis csak az alapbért fizette ki, noha a nyolc óra feletti munkavégzés rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésnek minősül, ezért 50 százalékos bérpótlékot kellett volna fizetni. Erre tekintettel a hatóság kötelezte a munkáltatót az elmaradt bérpótlékok megfizetésére.

A munkáltató a másodfokú hatóság fellebbezést elutasító határozatával szemben bírósághoz fordult. Érvelése szerint az egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem alkalmazhatóak a munka törvénykönyve (Mt.) munkaidő-nyilvántartásra és a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó rendelkezései. Azt a tényt nem vitatta, hogy jelen esetben nem álltak fenn a teljes napi munkaidő felemeléséhez szükséges feltételek. Erre nézve a törvény akként rendelkezik, hogy a teljes napi munkaidő a felek megállapodása alapján legfeljebb napi 12 órára emelhető, ha a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el, vagy a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság a keresetét elutasította.

Forrás: Adózóna

A hozzászólások lezárva.